ArmyYazılım

HTML dl Etiketi Nedir ve Nasıl Kullanılır?

Nisan 23, 2022 | İbrahim Bozkurt

HTML dl Etiketi Nedir ve Nasil Kullanilir
HTML dl Etiketi Nedir ve Nasıl Kullanılır?

HTML dl etiketi bir açıklama listesi tanımlamamıza yarar.

Örnek Kullanımı:

See the Pen HTML <dd> Etiketi 1 by ArmyYazılım (@armyyazilim) on CodePen.

HTML dl etiketi “dt” (terimleri/adları tanımlar) ve “dd” (her terimin/adın açıklamasını tanımlar) ile birlikte kullanılır.

Varsayılan CSS Ayarları

Çoğu tarayıcı, html dl etiketini aşağıdaki varsayılan değerlerle görüntüler:

dl {
  display: block;
  margin-top: 1em;
  margin-bottom: 1em;
  margin-left: 0;
  margin-right: 0;
}css html html dd etiketi html dl etiketi html etiketleri html5
5 ay / HTML


Yorumlar