ArmyYazılım

HTML Metin Biçimlendirme Yapıları!

Aralık 6, 2019 | İbrahim Bozkurt

HTML Metin Biçimlendirme
HTML Metin Biçimlendirme
<p><b>Bu bir kalın yazı</b></p>
<p><i>Bu bir italik yazı</i></p>
<p>bu bir <sub> alt yazı</sub> ve <sup>üst yazı</sup>dır.</p>

Çıktısı;

See the Pen metin biçimlendirme by ArmyYazılım (@armyyazilim) on CodePen.

HTML Biçimlendirme Öğeleri

Önceki bölümde, HTML stili özelliğini öğrendiniz .

HTML ayrıca, metni tanımlamak için özel bir anlamı olan özel elemanlar da tanımlar .

HTML , koyu veya italik metinler gibi çıktıları biçimlendirmek için <b>ve <i> gibi öğeleri kullanır.

Biçimlendirme elemanları, özel metin türlerini gösterecek şekilde tasarlanmıştır:

  • <b> – Kalın yazı
  • <strong> – Önemli metin
  • <i> – eğik yazı
  • <em> – Vurgulanan metin
  • <mark> – İşaretli metin
  • <small> – Küçük metin
  • <del> – Silinmiş metin
  • <ins> – Eklenmiş metin
  • <sub> – Abonelik metni
  • <sup> – Üst simge metni

HTML <b> ve <strong> Öğeler

HTML <b>öğesi, koyu metinleri, fazladan bir önemi olmadan tanımlar.

<b>Bu bir kalın yazı.</b>

Çıktısı;

See the Pen kalın by ArmyYazılım (@armyyazilim) on CodePen.

HTML <strong>öğesi, anlamsal “güçlü” öneme sahip eklenmiş güçlü metni tanımlar .

<strong>Bu bir güçlü metin</strong>

Çıktısı;

See the Pen strong by ArmyYazılım (@armyyazilim) on CodePen.

HTML <i> ve <em> Öğeleri

HTML <i> öğesi, italik metni, herhangi bir önemi olmadan tanımlar .

<i>Bu bir italik yazıdır.</i>

Çıktısı;

See the Pen italik by ArmyYazılım (@armyyazilim) on CodePen.

HTML <em>öğesi, vurgulanan metni, ek anlamsal öneme sahip olarak tanımlar .

<em>Bu bir vurgulanan metindir.</em>

Çıktısı;

See the Pen em by ArmyYazılım (@armyyazilim) on CodePen.

Not: Tarayıcılar <strong>olarak <b><em> ve <i> olarak görüntülenir . Ancak, bu etiketlerin anlamında bir fark var: <b>ve <i>kalın ve italik metin tanımlar fakat <strong>ve <em>metin “önemli” olduğunu gösterir.

HTML <small> Elemanı

HTML <small>öğesi daha küçük metni tanımlar:

<h2>HTML <small>Küçük</small> Format</h2>
<p>html <small>küçük</small> format</p>

Çıktısı;

See the Pen small by ArmyYazılım (@armyyazilim) on CodePen.

HTML <mark> Elemanı

HTML <mark>öğesi işaretli / vurgulanan metni tanımlar:

<h2>HTML <mark>Vurgulanmış</mark> Format.</h2>
<p>HTML <mark>Vurgulanmış</mark> Format.</p>

Çıktısı;

See the Pen vurgulanmış by ArmyYazılım (@armyyazilim) on CodePen.

HTML <del> Elemanı

HTML <del>öğesi silinen / silinmiş metni tanımlar.

<h2>Benim favori rengim <del>mavi</del> kırmızı.</h2>

Çıktısı;

See the Pen mavi kırmızı by ArmyYazılım (@armyyazilim) on CodePen.

HTML <ins> Öğesi

HTML <ins> öğesi eklenen / eklenmiş metni tanımlar.

<h2>Benim favori <ins>rengim</ins> kırmızıdır.</h2>

Çıktısı;

See the Pen renk by ArmyYazılım (@armyyazilim) on CodePen.

HTML <sub> Elemanı

HTML <sub>öğesi, alt metni tanımlar.

<h2>Bu bir <sub>alt</sub> yazıdır.</h2>

Çıktısı;

See the Pen alt yazı by ArmyYazılım (@armyyazilim) on CodePen.

HTML <sup> Elemanı

HTML <sup>öğesi, üst üste yazılmış metni tanımlar.

<h2>Bu bir <sup>üst</sup> yazıdır.</h2>

Çıktısı;

See the Pen üst by ArmyYazılım (@armyyazilim) on CodePen.

HTML Metin Biçimlendirme Öğeleri

EtiketAçıklama
<b> Kalın metni tanımlar
<em> Vurgulanan metni tanımlar
<i> İtalik metni tanımlar
<small> Küçük metni tanımlar
<strong> Önemli metni tanımlar
<sub> alt metni tanımlar
<sup> üst metni tanımlar
<ins> Eklenen metni tanımlar
<del> Silinmiş metni tanımlar
<mark> İşaretli / vurgulanan metni tanımlar

İlginizi çekebilir…

WordPress Kişisel Blog Temaları! (Ücretli – Ücretsiz)

Bu makaleyi beğendiyseniz, lütfen WordPress video eğiticileri için YouTube Kanalımıza abone olun . Bizi Twitter ve İnstagram‘da da bulabilirsiniz …html
3 sene / HTML


Yorumlar