ArmyYazılım

HTML Uniform Resource Locators!

Aralık 15, 2019 | İbrahim Bozkurt

HTML Uniform Resource Locators!
HTML Uniform Resource Locators!

HTML Uniform Resource Locators! Bir URL, bir web adresi için bir kelime veya kelime topluluğundan oluşuyor.

Bir URL kelimelerden (armyyazilim.com) veya bir İnternet Protokolü (IP) adresinden (192.68.20.50) oluşabilir.

internette gezinirken çoğu kişi adı girer, çünkü adlar rakamlardan daha kolay hatırlanır.

URL – Uniform Resource Locator

Web tarayıcıları bir URL kullanarak web sunucularından sayfalar ister.

Web üzerindeki bir belgeyi (veya diğer verileri) ele almak için Uniform Resource Locator (URL) kullanılır.

https://www.armyyazilim.com/index.php gibi bir web adresi şu sözdizimi kurallarına uyar:

scheme://prefix.domain:port/path/filename
Türkçesi
düzen://önek.alanadı:port/dosyayolu/dosya

scheme – İnternet servisinin türünü tanımlar (en yaygın olanı http veya https’dir ).

prefix – etki alanı önekini tanımlar (http için varsayılan www’dir )

domain – İnternet etki alanı adını tanımlar (armyyazilim.com gibi)

port – ana bilgisayardaki port numarasını tanımlar (http için varsayılan 80’dir )

path – sunucudaki bir yolu tanımlar (Belirtilmezse: sitenin kök dizini)

filename – bir belgenin veya kaynağın adını tanımlar.

Ortak URL Düzenleri

Aşağıdaki tabloda bazı genel şemalar listelenmiştir:

DüzenAçılımıKullanımı
httpHyperText Transfer Protocol Yaygın web sayfaları Şifrelenmemiş
httpsSecure HyperText Transfer Protocol Güvenli web sayfaları şifreli
ftpFile Transfer Protocol Dosya indirme veya yükleme
file  Bilgisayarınızdaki bir dosya

URL Kodlaması

URL’ler, yalnızca ASCII karakter kümesi kullanılarak İnternet üzerinden gönderilebilir . Bir URL, ASCII setinin dışında karakterler içeriyorsa, URL’nin dönüştürülmesi gerekir.

URL kodlaması ASCII olmayan karakterleri Internet üzerinden iletilebilecek bir biçime dönüştürür.

URL kodlaması ASCII olmayan karakterleri “%” ve ardından onaltılık sayılarla değiştirir.

URL’ler boşluk içeremez. URL kodlaması normalde boşluk (+) işaretiyle veya %20 ile yer değiştirir.

ASCII Kodlama Örnekleri

Tarayıcınız girişi, sayfanızda kullanılan karakter kümesine göre kodlar.

HTML5’te varsayılan karakter kümesi UTF-8’dir.

KarakterWindows-1252UTF-8
%80%E2%82%AC
£%A3%C2%A3
©%A9%C2%A9
®%AE%C2%AE
À%C0%C3%80
Á%C1%C3%81
Â%C2%C3%82
Ã%C3%C3%83
Ä%C4%C3%84
Å%C5%C3%85

İlginizi çekebilir…

WordPress Kişisel Blog Temaları! (Ücretli – Ücretsiz)

Bu makaleyi beğendiyseniz, lütfen WordPress video eğiticileri için YouTube Kanalımıza abone olun . Bizi Twitter ve İnstagram‘da da bulabilirsiniz …html HTML Uniform Resource Locators! html url
3 sene / HTML


Yorumlar