ArmyYazılım

HTML5 Yeni Öğeler!

Aralık 21, 2019 | İbrahim Bozkurt

HTML5 Yeni Öğeler!
HTML5 Yeni Öğeler!

HTML5 ‘te Yeni Öğeler

HTML5 Yeni Öğeler. Aşağıda yeni HTML5 öğelerinin bir listesi ve bunların ne için kullanıldığı açıklanmaktadır.

Yeni Anlamsal / Yapısal Öğeler

HTML5, daha iyi belge yapısı için yeni öğeler sunar:

EtiketAçıklama
<article> Belgedeki bir makaleyi tanımlar
<aside> İçeriği sayfa içeriğinden ayırır
<bdi> Metnin, dışındaki diğer metinden farklı bir yönde biçimlendirilebilecek bir bölümünü izole eder
<details>Kullanıcının görüntüleyebileceği veya gizleyebileceği ek ayrıntıları tanımlar
<dialog> Bir iletişim kutusu veya pencere tanımlar
<figcaption> <figure> öğesi için resim yazısı tanımlar
<figure> Bağımsız içeriği tanımlar
<footer> Bir belge veya bölüm için altbilgi tanımlar
<header> Bir belge veya bölüm için bir başlık tanımlar
<main> Belgenin ana içeriğini tanımlar
<mark> İşaretli / vurgulanmış metni tanımlar
<meter> Bilinen bir aralıkta bir skaler ölçümü tanımlar (ölçer)
<nav> Gezinme bağlantılarını tanımlar
<progress> Bir görevin ilerlemesini temsil eder
<rp> Ruby ek açıklamalarını desteklemeyen tarayıcılarda nelerin gösterileceğini tanımlar
<rt> Karakterlerin bir açıklamasını / telaffuzunu tanımlar (Doğu Asya tipografisi için)
<ruby> Ruby açıklamasını tanımlar (Doğu Asya tipografi için)
<section> Belgedeki bir bölümü tanımlar
<summary> <details> öğesi için görünür bir başlık tanımlar
<time> Bir tarih / saat tanımlar
<wbr> Olası bir satır sonu tanımlar

Yeni Form Elemanları

EtiketAçıklama
<datalist> Giriş kontrolleri için önceden tanımlanmış seçeneklerin bir listesini belirtir
<output> Hesaplamanın sonucunu tanımlar

HTML Form Öğeleri içindeki eski ve yeni form öğeleri hakkındaki her şeyi okuyun .

Yeni Giriş Tipleri

Yeni Giriş Tipleri

 • color
 • date
 • datetime
 • datetime-local
 • email
 • month
 • number
 • range
 • search
 • tel
 • time
 • url
 • week

Yeni Giriş Nitelikleri

 • autocomplete
 • autofocus
 • form
 • formaction
 • formenctype
 • formmethod
 • formnovalidate
 • formtarget
 • height and width
 • list
 • min and max
 • multiple
 • pattern (regexp)
 • placeholder
 • required
 • step

HTML Giriş Türlerindeki eski ve yeni giriş türleriyle ilgili her şeyi öğrenin .

HTML Giriş Nitelikleri’ndeki giriş özellikleri hakkında her şeyi öğrenin .

HTML5 – Yeni Özellik Sözdizimi

HTML5, öznitelikler için dört farklı sözdizimine izin verir.

Bu örnek, bir <input>etikette kullanılan farklı sözdizimlerini gösterir :

TipÖrnek Kullanım
Boş<input type=”text” value=”John” disabled>
Unquoted<input type=”text” value=John>
Double-quoted<input type=”text” value=”John Doe”>
Single-quoted<input type=”text” value=’John Doe’>

HTML5 ‘te, öznitelik için neye ihtiyaç duyulduğuna bağlı olarak dört sözdiziminin tümü kullanılabilir.

HTML5 Grafikleri

EtiketAçıklama
<canvas> Grafikleri komut dosyası kullanarak anında çizin (genellikle JavaScript)
<svg> Ölçeklenebilir vektör grafikleri çizme

Yeni Medya Öğeleri

EtiketAçıklama
<audio> Ses içeriğini tanımlar
<embed> Harici (HTML olmayan) bir uygulama için kapsayıcı tanımlar
<source> Medya öğeleri için birden fazla medya kaynağı tanımlar (<video> ve <audio>)
<track> Medya öğeleri için metin izleri tanımlar (<video> ve <audio>)
<video> Video veya filmi tanımlar.

İlginizi çekebilir…

WordPress Kişisel Blog Temaları! (Ücretli – Ücretsiz)

Bu makaleyi beğendiyseniz, lütfen WordPress video eğiticileri için YouTube Kanalımıza abone olun . Bizi Twitter ve İnstagram‘da da bulabilirsiniz …html html 5 giriş html5 HTML5 Yeni Öğeler
3 sene / HTML


Yorumlar