html # html5 # javascript # js # vanilla javascript

JavaScript Sözdizimi (Adım Adım Detaylı Açıklama)

İbrahim Bozkurt
JAVASCRİPT ve JQUERY
resimsiz yazı

Bu makalede javaScript’in sözdiziminden, yorum satırlarından, ilkel kod yapısından ve html dosyasıyla birlikte nasıl kullanılacağından bahsediliyor.

JavaScript, bir web sayfasındaki <script> … </script> HTML etiketlerinin içine yerleştirilen JS ifadeleri kullanılarak uygulanabilir.

JavaScript Sözdizimi
JavaScript Sözdizimi

Normal şartlarda HTML dosyasındaki her alanda <script></script> etiketlerini kullanarak javascript kodları yazabilirsiniz fakat genel kullanımı html dosyasındaki <head></head> etiketleri arasında uygun olan bir yerde javascript kodlarınızı yazmanızdır.

Bir diğer kullanım ise </body> bitiş etiketinin hemen üstüne kodlarınızı yazmanızdır. HTML dosyanızdaki düzen için bunu yapmanız şiddetle önerilir.

Yani:

<head>
……………..
<script>
  JavaScript Kodları
</script>
……………...
</head>

Tarayıcı bu etiketler arasındaki tüm metni bir komut dosyası olarak yorumlamaya başlar ve JS kodu olduğunu anlar daha sonar bize JS çıktısı verir. JavaScript’in basit bir sözdizimi aşağıdaki gibi görünecektir.

<script ...>
  JavaScript Kodları
</script>

Komut dosyası etiketi iki önemli özellik alır –

 • Dil – Bu özellik hangi kodlama dilini kullandığınızı belirtir. Genellikle, değeri JS olacaktır. Her ne kadar son HTML sürümleri (XHTML, ve halefi) bu özniteliğin kullanımını aşamalı hale getirmiş olsa da.
 • Tür – Bu özellik, şu anda kullanılan kodlama dilini belirtmek için önerilir ve değeri “text / javascript” olarak ayarlanır

Yani JavaScript segmentiniz şöyle görünecek;

<script language = "javascript" type = "text/javascript">
  JavaScript Kodları
</script>

İlk JavaScript Kodumuz

Merhaba Dünya” yı basmak için örnek bir Javascript kodu yazalım. JavaScript kodumuzu çevreleyen isteğe bağlı bir HTML yorumu ekledik. Bu, kodumuzu JavaScript’i desteklemeyen bir tarayıcıdan kaydetmek içindir. Yorum bir “// ->” ile bitiyor. Burada “//”, JavaScript’te bir yorumu ifade eder, bu nedenle, bir tarayıcının HTML yorumunun sonunu bir JavaScript kodu parçası olarak okumasını önlemek için ekleriz. Daha sonra, HTML belgesine bir dize yazan bir document.write işlevini çağırıyoruz .

Bu işlev metin, HTML veya her ikisini yazmak için kullanılabilir. Aşağıdaki koda bir göz atın.

<html>
  <body>  
   <script language = "javascript" type = "text/javascript">
     <!--
      document.write("Merhaba Dünya!")
     //-->
   </script>   
  </body>
</html>

Bu kod aşağıdaki sonucu verecektir –

Merhaba Dünya!

Boşluk ve Satır Sonları

JavaScript, JS programlarında görünen boşlukları, sekmeleri ve yeni satırları yoksayar. Boşlukları, sekmeleri ve yeni satırları programınızda özgürce kullanabilirsiniz; programlarınızı temiz ve tutarlı bir şekilde biçimlendirmek ve girintiye almakta serbestsiniz.

Noktalı virgüller isteğe bağlıdır

JavaScript’teki basit ifadeleri genellikle C, C ++ ve Java’da olduğu gibi noktalı virgül bir karakter izler. 

Ancak, JS cript ifadelerinizin her biri ayrı bir satıra yerleştirilirse bu noktalı virgül’ü atlamanıza izin verir. 

Örneğin, aşağıdaki kod noktalı virgül olmadan yazılabilir.

<script language = "javascript" type = "text/javascript">
  <!--
   var1 = 10
   var2 = 20
  //-->
</script>

Ancak, aşağıdaki gibi tek bir satırda biçimlendirildiğinde, noktalı virgül kullanmanız gerekir –

<script language = "javascript" type = "text/javascript">
  <!--
   var1 = 10; var2 = 20;
  //-->
</script>

Not – Noktalı virgül kullanmak iyi bir programlama uygulamasıdır.

Büyük küçük harf duyarlılığı

JS, büyük / küçük harf duyarlı bir dildir. Bu, dil anahtar kelimelerinin, değişkenlerin, işlev adlarının ve diğer tanımlayıcıların her zaman harflerin tutarlı bir büyük veya küçük harflerle yazılması gerektiği anlamına gelir.

Bu yüzden, Time ve TİME tanımlayıcıları, JavaScript’te farklı anlamlar taşıyacaktır.

NOT – Değişken ve fonksiyon isimlerini JavaScript’te yazarken dikkat edilmelidir.

JavaScript ‘te yorumlar

JavaScript, hem C tarzı hem de C ++ tarzı yorumları destekler.

 • Bir // ile satırın sonu arasındaki herhangi bir metin yorum olarak kabul edilir ve JavaScript tarafından dikkate alınmaz. Tek satırlık yorumları destekler.
 • / * ve * / karakterleri arasındaki herhangi bir metin yorum olarak kabul edilir. Bu, birden fazla satıra yayılabilir.
 • JavaScript ayrıca, HTML yorum açılış sırasını da tanıyor <! –.  JS bunu, // yorumunda olduğu gibi, tek satırlı bir yorum olarak görür.
 • HTML yorumu kapatma sırası -> JS tarafından tanınmıyor, bu yüzden // -> şeklinde yazılmalıdır.

Örnek

Aşağıdaki örnek, yorumların JavaScript’te nasıl kullanılacağını gösterir.

<script language = "javascript" type = "text/javascript">
  <!--
   // Tek satırlı yorumdur
  
   /*
	Çok satırlı yorumdur
   */
  //-->
</script>

 Umarız aklınızda JS adına ufak bilgiler girmeye başlamıştır. Ilerleyen makalelerde daha derin bilgilere yer vereceğiz.

İyi çalışmalar dileriz.

Diğer makalelerde görüşmek üzere!

İlginizi çekebilir…

WordPress Spam Yorumlarla Mücadele için Önemli İpuçları ve Araçlar!

Bu makaleyi beğendiyseniz, lütfen WordPress video eğiticileri için YouTube Kanalımıza abone olun . Bizi Twitter ve İnstagram‘da da bulabilirsiniz …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


ArmyYazilim