css # css3 # html # html5 # javascript # javascript değişkenler # javascript statements # react

JavaScript Statements, Değişkenler, Eşitlikler Nedir ve Nasıl Kullanılır?

İbrahim Bozkurt
JAVASCRİPT ve JQUERY
JavaScript Statements, Değişkenler, Eşitlikler Nedir ve Nasıl Kullanılır

JavaScript ile oluşturduğunuz değişkenlere farklı veri tiplerinde istediğiniz değeri atayarak istediğiniz işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.

JavaScript Programları

Bir bilgisayar programı , bir bilgisayar tarafından “yürütülecek” “talimatların” bir listesidir.

Bir programlama dilinde, bu programlama komutlarına “statements” denir .

Bir JavaScript programı , programlama ifadelerinin bir listesidir.

Böyle açıklayarak aklınızda bir ifadenin oluşmayacağını biliyoruz. O yüzden örnekte gördüğünüz gibi x, y, z ifadelerini kullandık.

Buradaki x, y, z ifadeleri JavaScript’ te statements olarak ifade edilir. Bu ifadeler karşısındakine eşittir. Bu statement‘ lar karşısındaki değeri ifade eder ve işleme alındığında karşısındaki değer işleme alınmış olur.

See the Pen JavaScript Statements, İfadeler, Eşitlikler Nedir ve Nasıl Kullanılır? 1 by ArmyYazılım (@armyyazilim) on CodePen.

HTML’de, JavaScript programları web tarayıcısı tarafından yürütülür.

JavaScript İfadeleri

JavaScript ifadeleri şunlardan oluşur:

Değerler, İşleçler, İfadeler, Anahtar Sözcükler ve Yorumlar.

Bu ifade, tarayıcıya “Merhaba Dolly” yazmasını söyler. id=”demo” ile bir HTML öğesinin içinde:

See the Pen JavaScript Statements, İfadeler, Eşitlikler Nedir ve Nasıl Kullanılır? 2 by ArmyYazılım (@armyyazilim) on CodePen.

JavaScript programlarının çoğu birçok JavaScript deyimi içerir.

İfadeler, yazıldıkları sırayla, birer birer yürütülür.

JavaScript programlarına (ve JavaScript ifadelerine) genellikle JavaScript kodu denir.

Noktalı virgül;

Noktalı virgüller, JavaScript deyimlerini ayırır.

Her yürütülebilir ifadenin sonuna bir noktalı virgül ekleyin:

let a, b, c; // 3 değişken bildir
a = 5; // a'ya 5 değerini ata
b = 6; // b'ye 6 değerini atayın
c = a + b; // a ve b'nin toplamını c'ye ata

Noktalı virgülle ayrıldığında, bir satırda birden fazla ifadeye izin verilir:

a = 5; b = 6; c = a + b;

Web’de, noktalı virgülsüz örnekler görebilirsiniz.
İfadeleri noktalı virgülle bitirmek zorunlu değildir, ancak önemle tavsiye edilir.

JavaScript Boşluk

JavaScript, birden çok boşluğu yok sayar. Komut dosyanızı daha okunaklı hale getirmek için boşluk ekleyebilirsiniz.

Aşağıdaki satırlar eşdeğerdir:

let person = "Hege";
let person="Hege";

İyi bir uygulama, işleçlerin etrafına boşluk koymaktır ( = + – * / ):

let x = y + z;

JavaScript Satır Uzunluğu ve Satır Sonları

En iyi okunabilirlik için, programcılar genellikle 80 karakterden uzun kod satırlarından kaçınırlar.

Bir JavaScript ifadesi bir satıra sığmazsa, onu kesmek için en iyi yer bir işleçten (=) sonradır:

document.getElementById("demo").innerHTML =
"Hello Dolly!";

JavaScript Kod Blokları

JavaScript ifadeleri, süslü parantezler {…} içinde kod blokları halinde gruplandırılabilir.

Kod bloklarının amacı, birlikte yürütülecek ifadeleri tanımlamaktır.

Bloklar halinde gruplanmış ifadeleri bulacağınız yerlerden biri, JavaScript işlevlerindedir:

function myFunction() {
  document.getElementById("demo1").innerHTML = "Hello Dolly!";
  document.getElementById("demo2").innerHTML = "How are you?";
}

JavaScript Anahtar Kelimeleri

JavaScript ifadeleri , gerçekleştirilecek JavaScript eylemini tanımlamak için genellikle bir anahtar sözcükle başlar.

İşte bazı anahtar kelimelerin bir listesi:

Anahtar kelimeTanım
varBir değişken bildirir
letBir blok değişkeni bildirir
constBir blok sabiti bildirir
ifBir koşulda yürütülecek bir ifade bloğunu işaretler
switchFarklı durumlarda yürütülecek bir ifade bloğunu işaretler
forBir döngüde yürütülecek ifade bloğunu işaretler
functionBir işlev bildirir
returnBir işlevden çıkar
tryBir ifade bloğuna hata işleme uygular

JavaScript anahtar sözcükleri ayrılmış sözcüklerdir. Ayrılmış kelimeler değişkenler için isim olarak kullanılamaz. Yani (x, y, z) gibi oluşturduğumuz değişken isimlerinin yerine (var, let, if, for) gibi anahtar kelimeleri kullanamayız!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


ArmyYazilim