html # html5 # javascript # javascript kod yazma kuralları # JavaScript Syntax # js

JavaScript Syntax Kod Yazma Kuralları!

İbrahim Bozkurt
JAVASCRİPT ve JQUERY
JavaScript Syntax Kod Yazma Kuralları

JavaScript diğer programlama dilleri gibi uymamız gereken bir dizi kuralları ve kullanım koşullarını içerir.

JavaScript sözdizimi, JavaScript programlarının nasıl oluşturulduğuyla ilgili kurallar dizisidir:

// Değişkenler nasıl oluşturulur:
var x;
let y;

// Değişkenler nasıl kullanılır:
x = 5;
y = 6;
let z = x + y;

JavaScript Değerleri

JavaScript sözdizimi iki tür değer tanımlar:

  • Sabit değerler
  • Değişken değerler

Sabit değerlere Sabit Değerler denir .

Değişken değerlere Değişkenler denir .

JavaScript Değişmezleri

Sabit değerler için en önemli iki söz dizimi kuralı şunlardır:

1. Sayılar ondalıklı veya ondalıksız yazılır:

9.47

2023

See the Pen JavaScript Syntax Kod Yazma Kuralları 1 by ArmyYazılım (@armyyazilim) on CodePen.

2. Dizeler , çift veya tek tırnak içinde yazılan metinlerdir:

"Army Yazılım"

'Army Yazılım'

See the Pen Untitled by ArmyYazılım (@armyyazilim) on CodePen.

JavaScript Değişkenleri

Bir programlama dilinde, değişkenler veri değerlerini depolamak için kullanılır .

JavaScript, değişkenleri bildirmek için var, let ve const anahtar sözcüklerini kullanır.

Değişkenlere değer atamak için eşittir işareti kullanılır .

Bu örnekte, x bir değişken olarak tanımlanmıştır. Ardından, x’e 6 değeri atanır (verilir):

let x;
x = 6;

JavaScript Operatörleri

JavaScript, değerleri hesaplamak için aritmetik operatörleri ( + - * /) kullanır :

(5 + 6) * 10

See the Pen JavaScript Syntax Kod Yazma Kuralları! 3 by ArmyYazılım (@armyyazilim) on CodePen.

JavaScript, değişkenlere değer atamak için bir atama işleci ( =) kullanır :

let x, y;
x = 5;
y = 6;

JavaScript İfadeleri

Bir ifade, bir değeri hesaplayan değerlerin, değişkenlerin ve işleçlerin bir birleşimidir.

Hesaplamaya değerlendirme denir.

Örneğin, 5 * 10, 50 olarak değerlendirilir:

See the Pen JavaScript Syntax Kod Yazma Kuralları! 4 by ArmyYazılım (@armyyazilim) on CodePen.

İfadeler ayrıca değişken değerler içerebilir:

See the Pen JavaScript Syntax Kod Yazma Kuralları! 5 by ArmyYazılım (@armyyazilim) on CodePen.

Değerler, sayılar ve dizeler gibi çeşitli türlerde olabilir.

Örneğin, “Army” + ” ” + “Yazılım”, “Army Yazılım” olarak değerlendirilir:

See the Pen JavaScript Syntax Kod Yazma Kuralları 6 by ArmyYazılım (@armyyazilim) on CodePen.

JavaScript Anahtar Kelimeleri

JavaScript anahtar sözcükleri , gerçekleştirilecek eylemleri belirlemek için kullanılır.

let anahtar kelime, tarayıcıya değişkenler oluşturmasını söyler:

let x, y;
x = 5 + 6;
y = x * 10;

See the Pen JavaScript Syntax Kod Yazma Kuralları 7 by ArmyYazılım (@armyyazilim) on CodePen.

var anahtar kelime ayrıca tarayıcıya değişkenler oluşturmasını söyler:

See the Pen JavaScript Syntax Kod Yazma Kuralları 8 by ArmyYazılım (@armyyazilim) on CodePen.

Bu örneklerde, var veya let kullanmak aynı sonucu verecektir.

JavaScript Yorumları

Tüm JavaScript ifadeleri “yürütülmez”.

Çift eğik çizgiden sonraki // veya /* ile */ arasındaki kod yorum olarak kabul edilir.

Yorumlar dikkate alınmaz ve yürütülmez:

let x = 5;   // Burası çalıştırılacak.

// x = 6;  Burası çalıştırılmıyor.

See the Pen JavaScript Syntax Kod Yazma Kuralları 9 by ArmyYazılım (@armyyazilim) on CodePen.

JavaScript Tanımlayıcıları / Adları

Tanımlayıcılar, JavaScript adlarıdır.

Tanımlayıcılar, değişkenleri, anahtar sözcükleri ve işlevleri adlandırmak için kullanılır.

Yasal adlar için kurallar çoğu programlama dilinde aynıdır.

Bir JavaScript adı şununla başlamalıdır:

  • Bir harf (AZ veya az)
  • Dolar işareti ($)
  • Veya bir alt çizgi (_)

Sonraki karakterler harfler, rakamlar, alt çizgiler veya dolar işaretleri olabilir.

Not

Adlarda ilk karakter olarak sayılara izin verilmez.

Bu şekilde JavaScript, tanımlayıcıları sayılardan kolayca ayırt edebilir.

JavaScript Büyük/Küçük Harfe Duyarlıdır

Tüm JavaScript tanımlayıcıları büyük /küçük harfe duyarlıdır . 

soyAd ve soyad, değişkenleri iki farklı değişkendir:

See the Pen JavaScript Syntax Kod Yazma Kuralları 10 by ArmyYazılım (@armyyazilim) on CodePen.

JavaScript, LET veya Let anahtar kelimesini let olarak yorumlamaz . O yüzden “let” olarak kullanmalıyız.

JavaScript ve Camel Örneği

Tarihsel olarak, programcılar birden fazla kelimeyi tek bir değişken adında birleştirmenin farklı yollarını kullandılar:

Kısa çizgiler:

ad, soyad, ana kart, sehirler arasi.

JavaScript’te tirelere ( – ) izin verilmez. Çıkarma işlemleri için ayrılmıştır.

Vurgulamak:

ad_ad, soy_ad, ana_kart, sehirler_arasi.

Üst Deve Kasası (Pascal Kasası):

Ad, Soyad, MasterCard, SehirlerArasi.

Alt Deve Kasası:

JavaScript programcıları genellikle küçük harfle başlayan camel harfini kullanır:

ad, soyad, mastercard, sehirlerarasi.

JavaScript Karakter Seti

JavaScript, Unicode karakter kümesini kullanır.

Unicode, dünyadaki (neredeyse) tüm karakterleri, noktalama işaretlerini ve sembolleri kapsar.

JavaScript Statements, Değişkenler, Eşitlikler Nedir ve Nasıl Kullanılır?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


ArmyYazilim