ArmyYazılım

Tüm HTML Kodları ve Açıklamaları!

Ocak 2, 2020 | İbrahim Bozkurt

Tüm HTML Kodları ve Açıklamaları!

Alfabetik Sıralı HTML kodları

EtiketlerAçıklama
<!–…–> Bir yorum tanımlar
<!DOCTYPE>  Belge türünü tanımlar
<a> Link tanımlar
<abbr> Bir kısaltma tanımlar
<acronym> HTML5’te desteklenmez. Bunun yerine <abbr> kullanın. Bir kısaltma tanımlar
<address> Bir dokümanın yazarı / sahibi için iletişim bilgilerini tanımlar
<applet> HTML5’te desteklenmez. Bunun yerine <embed> veya <object> kullanın. Gömülü bir uygulamayı tanımlar
<area> Görüntü haritasının içindeki bir alanı tanımlar
<article> Bir makaleyi tanımlar
<aside> İçeriği sayfa içeriğinden ayırır
<audio> Ses içeriğini tanımlar
<b> Kalın metni tanımlar
<base> Bir belgedeki tüm göreli URL’ler için temel URL’yi / hedefi belirtir
<basefont> HTML5’te desteklenmez. Bunun yerine CSS kullanın. Belgedeki tüm metinler için varsayılan rengi, boyutu ve yazı tipini belirtir
<bdi> Metnin, dışındaki diğer metinden farklı bir yönde biçimlendirilebilecek bir bölümünü izole eder
<bdo> Geçerli metin yönünü geçersiz kılar
<big> HTML5’te desteklenmez. Bunun yerine CSS kullanın. Büyük metni tanımlar
<blockquote> Başka bir kaynaktan alıntılanan bir bölümü tanımlar
<body> Belgenin gövdesini tanımlar
<br> Tek satır sonu tanımlar
<button> Tıklanabilir bir düğme tanımlar
<canvas> Grafikleri komut dosyası kullanarak anında çizmek için kullanılır (genellikle JavaScript)
<caption> Bir tablo başlığını tanımlar
<center> HTML5’te desteklenmez. Bunun yerine CSS kullanın. Ortalanmış metni tanımlar
<cite> Bir eserin başlığını tanımlar
<code> Bir bilgisayar kodu parçasını tanımlar
<col> Bir <colgroup> öğesindeki her sütun için sütun özelliklerini belirtir
<colgroup> Biçimlendirme için bir tabloda bir veya daha fazla sütundan oluşan bir grup belirtir
<data> Verilen içeriği makine tarafından okunabilen bir çeviriye bağlar
<datalist> Giriş kontrolleri için önceden tanımlanmış seçeneklerin bir listesini belirtir
<dd> Açıklama listesindeki bir terimin açıklamasını / değerini tanımlar
<del> Belgeden silinen metni tanımlar
<details> Kullanıcının görüntüleyebileceği veya gizleyebileceği ek ayrıntıları tanımlar
<dfn> Bir terimin tanımlayıcı örneğini temsil eder
<dialog> Bir iletişim kutusu veya pencere tanımlar
<dir> HTML5’te desteklenmez. Bunun yerine <ul> kullanın. Bir dizin listesi tanımlar
<div> Belgedeki bir bölümü tanımlar
<dl> Bir açıklama listesi tanımlar
<dt> Açıklama listesindeki bir terimi / adı tanımlar
<em> Vurgulanan metni tanımlar
<embed> Harici (HTML olmayan) bir uygulama için kapsayıcı tanımlar
<fieldset> Bir formdaki ilgili öğeleri gruplandırır
<figcaption> <figure> öğesi için resim yazısı tanımlar
<figure> Bağımsız içeriği belirtir
<font> HTML5’te desteklenmez. Bunun yerine CSS kullanın. Metin için yazı tipini, rengini ve boyutunu tanımlar
<footer> Bir belge veya bölüm için altbilgi tanımlar
<form> Kullanıcı girişi için bir HTML formu tanımlar
<frame> HTML5’te desteklenmez. Çerçeve kümesindeki bir pencereyi (çerçeve) tanımlar
<frameset> HTML5’te desteklenmez. Bir dizi çerçeve tanımlar
<h1> . . . <h6> HTML başlıklarını tanımlar
<head> Belge hakkında bilgi tanımlar
<header> Bir belge veya bölüm için bir başlık tanımlar
<hr> İçerikteki tematik bir değişikliği tanımlar
<html> Bir HTML belgesinin kökünü tanımlar
<i> Metnin bir bölümünü alternatif bir ses veya ruh halinde tanımlar
<iframe> Satır içi bir çerçeve tanımlar
<img> Bir görüntüyü tanımlar
<input> Bir giriş kontrolü tanımlar
<ins> Belgeye eklenen bir metni tanımlar
<kbd> Klavye girişini tanımlar
<label> <input> öğesi için bir etiket tanımlar
<legend> <fieldset> öğesi için resim yazısı tanımlar
<li> Bir liste öğesini tanımlar
<link> Belge ve harici kaynak arasındaki ilişkiyi tanımlar (stil sayfalarına bağlantı için kullanılır.)
<main> Belgenin ana içeriğini belirtir
<map> İstemci tarafı görüntü eşlemini tanımlar
<mark> İşaretli / vurgulanmış metni tanımlar
<meta> Bir HTML belgesi hakkındaki meta verileri tanımlar
<meter> Bilinen bir aralıkta bir skaler ölçümü tanımlar (ölçer)
<nav> Gezinme bağlantılarını tanımlar
<noframes> HTML5’te desteklenmez. Çerçeveleri desteklemeyen kullanıcılar için alternatif bir içerik tanımlar
<noscript> İstemci tarafı komut dosyalarını desteklemeyen kullanıcılar için alternatif bir içerik tanımlar
<object> Katıştırılmış bir nesneyi tanımlar
<ol> Sıralı bir liste tanımlar
<optgroup> Açılır listede bir grup ilgili seçeneği tanımlar
<option> Açılır listeden bir seçenek tanımlar
<output> Hesaplamanın sonucunu tanımlar
<p> Paragraf tanımlar
<param> Bir nesne için bir parametre tanımlar
<picture> Birden çok görüntü kaynağı için kapsayıcı tanımlar
<pre> Önceden biçimlendirilmiş metni tanımlar
<progress> Bir görevin ilerlemesini temsil eder
<q> Kısa bir teklif tanımlar
<rp> Ruby ek açıklamalarını desteklemeyen tarayıcılarda nelerin gösterileceğini tanımlar
<rt> Karakterlerin bir açıklamasını / telaffuzunu tanımlar (Doğu Asya tipografisi için)
<ruby>Ruby açıklamasını tanımlar (Doğu Asya tipografi için)
<s> Artık doğru olmayan metni tanımlar
<samp> Bir bilgisayar programından örnek çıktıyı tanımlar
<script> İstemci tarafı komut dosyası tanımlar
<section> Belgedeki bir bölümü tanımlar
<select> Bir açılır liste tanımlar
<small> Daha küçük metin tanımlar
<source> Medya öğeleri için birden fazla medya kaynağı tanımlar (<video> ve <audio>)
<span> Belgedeki bir bölümü tanımlar
<strike> HTML5’te desteklenmez. Bunun yerine <del> veya <s> tuşlarını kullanın. Üstü çizili metni tanımlar
<strong> Önemli metni tanımlar
<style> Bir belge için stil bilgilerini tanımlar
<sub> Abone olunan metni tanımlar
<summary> <details> öğesi için görünür bir başlık tanımlar
<sup> Üst simge olan metni tanımlar
<svg> SVG grafikleri için bir çerçeve tanımlar
<table> Bir tablo tanımlar
<tbody> Gövde içeriğini bir tabloda gruplandırır
<td> Tablodaki bir hücreyi tanımlar
<template> Bir şablon tanımlar
<textarea> Çok satırlı giriş denetimi tanımlar (metin alanı)
<tfoot> Altbilgi içeriğini bir tabloda gruplandırır
<th> Tablodaki başlık hücresini tanımlar
<thead> Başlık içeriğini bir tabloda gruplandırır
<time> Bir tarih / saat tanımlar
<title> Belge için bir başlık tanımlar
<tr> Tablodaki bir satırı tanımlar
<track> Medya öğeleri için metin izleri tanımlar (<video> ve <audio>)
<tt> HTML5’te desteklenmez. Bunun yerine CSS kullanın. Teletype metnini tanımlar
<u> Normal metinden biçimsel olarak farklı olması gereken metni tanımlar
<ul> Sırasız bir liste tanımlar
<var> Değişken tanımlar
<video> Bir video veya film tanımlar
<wbr> Olası bir satır sonu tanımlar

Herhangi bir sorunuz ve öneriniz varsa, yorumlar kısmında bize bildirin!

Eğer yazılım ile ilgileniyorsanız sizde bizlere katılıp makaleler yazabilir video içerikler üretebilirsiniz. Sizlerle birlikte bizde büyük bir ekip olabiliriz.

Ayrıca İnstagram hesabımızı takip edebilir bize Twitter ’dan da yazabilirsiniz.

Bu platformlardan herhangi birinde hsabınız yok ise telaşa gerek yok. İstediğiniz soruyu yorumlarda belirtebilirsiniz.

İlginizi çekebilir…

WordPress Kişisel Blog Temaları! (Ücretli – Ücretsiz)

Bu makaleyi beğendiyseniz, lütfen WordPress video eğiticileri için YouTube Kanalımıza abone olun . Bizi Twitter ve İnstagram‘da da bulabilirsiniz …html html kodları tüm html kodları tüm html kodları ve açıklamaları
2 sene / HTML


Yorumlar